Zarządzanie ryzykiem

Co robimy?

 • W obszarze zarządzania ryzykiem wspieramy m.in. największe banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze zarządzające aktywami, koncerny wydobywcze i energetyczne oraz sektor publiczny
 • Nasze główne kompetencje to:
  • Ryzyko kredytowe
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zarządzanie kulturą ryzyka w organizacji
  • Budowa zaawansowanych modeli ryzyka
  • Regulacje
  • Ryzyko rynkowe
 • Z klientami współpracuje zespół 140 partnerów i ekspertów, 200 konsultantów oraz 75 doświadczonych analityków
 • Dysponujemy prawie 50 unikalnymi narzędziami związanymi z zarządzaniem ryzykiem
 • W ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy ponad 2 tys. projektów związanych z zarządzaniem ryzykiem

Przykłady projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przez konsultantów z Polski:

 • Dostosowanie działalności operacyjnej wiodącej światowej grupy bankowej do nowych wymagań regulacyjnych i budowa struktur kontroli ryzyka operacyjnego
 • Modyfikacja działań biznesowych i modeli analitycznych w obszarze windykacji kredytów hipotecznych w celu podwyższenia efektywności RWA
 • Definicja nowego procesu kredytowego i budowa logiki segmentacji klientów pod względem ryzyka i zakresu wymaganej analizy, stworzenie nowych narzędzi cyfrowych wspierających proces kredytowy
Więcej informacji

Wybrane publikacje:

Więcej publikacji