Strategia

Co robimy?

  • Strategia to największa praktyka funkcyjna w McKinsey & Company, z którą związanych jest przeszło 450 konsultantów, w tym ponad 200 ekspertów
  • W ciągu 5 ostatnich lat w tym obszarze doradzaliśmy ponad 2 tys. klientom. Było wśród nich ponad 80 proc. firm z listy Fortune Global 100
  • Pomagamy firmom na całym świecie w określaniu, opracowywaniu i wdrażaniu skutecznych strategii, oferując wsparcie i rozwój kompetencji na każdym etapie procesu
  • W ciągu 5 ostatnich lat w obszarze strategii zrealizowaliśmy ponad 10 tys. projektów, w tym ponad 80 w Polsce

Przykłady projektów realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przez konsultantów z Polski

  • Strategia ekspansji międzynarodowej dla jednej z największych firm przemysłowych w Polsce
  • Strategia rozwoju portfela wytwórczego dla jednej z największych grup energetycznych w Polsce
  • Strategia dla jednego z 3 największych banków w Polsce
  • Strategia wejścia na nowe rynki i rozwoju nowych produktów dla lidera z sektora produkcji przemysłowej
  • Biznesplan dla kopalni surowców w Polsce
  • Strategia na poziomie korporacyjnym dla zintegrowanego operatora telefonii stacjonarnej i komórkowej w Europie Wschodniej
Więcej informacji

Wybrane publikacje:

Więcej publikacji