Restrukturyzacja oraz transformacja przedsiębiorstw

 • Klientów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ze względów operacyjnych lub finansowych (zarządzanie płynnością), wspieramy w ramach kompleksowego programu naprawczego (RTS, Recovery and Transformation Services)
 • Formuła RTS zakłada długoterminową, partnerską współpracę, opartą na najlepszych praktykach wykorzystywanych przez fundusze private equity – orientację na przepływy finansowe, działanie, osiąganie efektów w krótkim czasie oraz minimalizację ryzyka biznesowego
 • W ramach RTS pracujemy nie tylko nad restrukturyzacją firm, które są w trudnej sytuacji finansowej. Wspieramy również przedsiębiorstwa, które nieźle sobie radzą, ale mają ambcje, by jeszcze poprawić wyniki
 • Nasi eksperci od restrukturyzacji i transformacji pracują dla klientów na wszystkich kontynentach. Średnio efekty naszej pracy są 2,7 razy lepsze od pierwotnych założeń
 • W ramach projektów RTS wyspecjalizowani w tym zakresie partnerzy McKinsey często wchodzą w skład kadry zarządzającej klienta, przyjmując rolę Dyrektora ds. Transformacji (ang. Chief Transformation Officer)
 • W Europie Środkowo-Wschodniej liderem Pionu Restrukturyzacji i Transformacji Przedsiębiorstw jest Dawid Rychlik
Więcej informacji

Wybrane publikacje:

Dawid Rychlik

Partner

 • Wyślij wiadomość
  • Imię i nazwisko (wymagane)

   Adres e-mail (wymagane)

   Temat

   Treść wiadomości (wymagane)

Tomasz Rejman

Wiceprezes, Recovery and Transformation Services (RTS)

 • Wyślij wiadomość
  • Imię i nazwisko (wymagane)

   Adres e-mail (wymagane)

   Temat

   Treść wiadomości (wymagane)