Organizacja przedsiębiorstw

Co robimy?

 • Pomagamy tysiącom klientów w budowaniu efektywnych organizacji, które potrafią osiągać założenia ambitnych strategii
 • Nasze główne kompetencje to:
  • Diagnoza i projektowanie efektywnych modeli organizacji
  • Poprawa efektywności organizacji w osiąganiu bieżących wyników finansowych
  • Tworzenie efektywnych programów zmiany
  • Rozwój talentów na wszystkich szczeblach organizacji
  • Maksymalizacja wartości z fuzji i przejęć
 • Nasze unikalne podejście do organizacji charakteryzują 3 elementy:
  • Wnosimy dyscyplinę analityczną, określając skalę możliwości i mierząc wyniki na podstawie danych i benchmarków
  • Wszystkim zmianom w organizacji przyświeca cel biznesowy, np. realizacja strategii czy doskonałość operacyjna
  • Koncentrujemy się na budowie długofalowej efektywności organizacji
 • Indeks Zdrowia Organizacji (Organizational Health Index) to unikalne narzędzie, które pozwala na kompleksową diagnozę zdolności organizacji do osiągania wyników biznesowych, dając wskazówki, jak poprawić wyniki. Narzędzie powstało w oparciu o ponad 1300 badań w ponad 800 firmach
 • Narzędzie OrgLab, które pozwala na multimedialne przeprojektowanie struktury organizacyjnej
 • Partnerzy McKinsey specjalizujący się w tematyce organizacji wydali wiele bestsellerów, m.in. „Beyond Performance: How organizational health delivers ultimate competitive advantage” oraz „Centered Leadership

Przykłady projektów realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przez konsultantów z Polski:

 • System zarzadzania wynikami dla dużego operatora telekomunikacyjnego
 • Strategia rozwoju organizacji dla dużej wschodnioeuropejskiej firmy energetycznej
 • Program dostosowania umiejętności przywódczych do wyzwań nowej strategii rynkowej dla dużego producenta piwa
 • Zaprojektowanie wspólnego modelu funkcji back-office dla oddziału chemicznego dużej firmy petrochemicznej
 • Nowa struktura organizacyjna dla dużego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w celu usprawnienia kluczowych procesów biznesowych
Więcej informacji

Wybrane publikacje:

Więcej publikacji