Doskonałość operacyjna

Co robimy?

 • Pomagamy tysiącom klientów w prowadzeniu działalności operacyjnej na światowym poziomie w następujących obszarach:
  • Produkcja przemysłowa
  • Nakłady inwestycyjne (CAPEX)
  • Rozwój produktu
  • Zakupy
  • Zarządzanie usługami
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Umożliwiamy trwałą poprawę wyników dzięki rozwojowi kompetencji klienta, zaangażowaniu wszystkich szczebli organizacyjnych i naciskowi na ciągłą naukę oraz integrację różnych działów firmy
 • Dysponujemy infrastrukturą, która pozwala szybko poprawić wyniki operacyjne oraz budować umiejętności. Chodzi m.in. o:
  • 12 centrów budowania umiejętności (Model Factories/Capability Centers), gdzie szkolimy klientów, m.in. w organizacji pracy biura, oddziału banku, fabryki czy call center
  • 10 laboratoriów TearDown, które bazując na szczegółowych pomiarach i obserwacjach, umożliwiają dostosowanie produktów do potrzeb klientów oraz redukcję kosztów bez obniżania jakości
  • 5 centrów wsparcia w obszarze zakupów (Sourcing Centers) w Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej, Chinach, Indiach oraz w Ameryce Południowej
 • W ciągu 5 ostatnich lat warszawskie biuro McKinsey zrealizowało ponad 60 projektów dotyczących doskonałości operacyjnej. Ich udział w naszej pracy dorównuje projektom strategicznym

Przykłady projektów realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przez konsultantów z Polski:

 • Przegląd CAPEX, m.in. planów inwestycyjnych umożliwiających zwiększenie wydajności w przemyśle metalurgicznym
 • Optymalizacja łańcucha dostaw, m.in. identyfikacja kluczowych problemów oraz stworzenie centrum zarządzania pozwalającego na poprawę stosunków dostawy (OTIF)
 • Usprawnienie operacji podziemnych w dużej firmie górniczej w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Optymalizacja portfela ponad tysiąca projektów inwestycyjnych dla zintegrowanego producenta energii elektrycznej
 • Przygotowanie i wdrożenie planu restrukturyzacji dla jednej z największych linii lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Szczegółowa diagnostyka zakładu chemicznego w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem planowania produkcji i utrzymania ruchu
Więcej informacji

Wybrane publikacje:

Więcej publikacji