Corporate Finance

Co robimy?

 • W obszarze finansów wspieramy klientów z różnych branż, w tym przemysłu energetycznego i wydobywczego, dóbr konsumpcyjnych, usług finansowych, ochrony zdrowia, nowoczesnych technologii i telekomunikacji
 • Nasz globalny zespół składa się z ponad 400 konsultantów specjalizujących się w tematyce finansów
 • Nasze główne kompetencje to:
  • Tworzenie wartości w procesie integracji potransakcyjnej
  • Wycena przedsiębiorstw
  • Wsparcie w przeprowadzaniu transakcji M&A, IPO, joint ventures/alianse
  • Rynki kapitałowe
  • Analizy i modele finansowe
  • Wzmacnianie pionów finansowych w firmach
 • Naszym klientom proponujemy unikalne podejście łączące kompetencje strategiczne, finansowe i organizacyjne. Efektem jest wartość dodana wykraczająca poza sumę tych elementów

Przykłady projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przez konsultantów z Polski:

 • Wsparcie dużego gracza z branży wydobywczej w procesie akwizycji zagranicznej – od zdefiniowania strategii M&A i krótkiej listy potencjalnych celów poprzez wsparcie w transakcji oraz integracji i tworzenie wartości po przejęciu
 • Wycena aktywów energetycznych dla dużego gracza branżowego
 • Strategia rozwoju poprzez fuzje i przejęcia dla dużej firmy z branży paliwowej
 • Wiele projektów komercyjnego due diligence dla dużych inwestorów branżowych oraz funduszy private equity
 • Przygotowanie biznesplanów wraz z projekcjami finansowymi dla dużego gracza z branży wydobywczej
 • Wsparcie CFO dużej firmy w tworzeniu kompetencji organizacji finansowej, w tym w szczególności w obszarze planowania i kontrollingu
Więcej informacji

Wybrane publikacje:

Więcej publikacji