Kariera

Strategy Development in Practice by McKinsey & Company

[For Polish scroll down]

Designed for CEMS and Masters students of SGH Warsaw School of Economics

Are you ready for the next challenge? How about making a real impact in your society while gaining true management consulting experience?

McKinsey & Company invites you to bring your skills to the next level during the next edition of Strategy Development in Practice course. Guided by our consultants and coaches you will learn how to put your theory into practice by working on a project for an NGO organization. In cooperation with McKinsey & Company the subject is conducted by the professor Piotr Płoszajski, the Chair of the Management Theory.

Objective of the course is to familiarize participants with management consulting by giving them first-hand experience in solving a strategy engagement case with the support of McKinsey consultants.

Course Structure:

 • 12 hours of presentations, lectures and meetings with McKinsey consultants, experts and industry managers
 • 18 hours of team working meetings and sessions with McKinsey consultants

Requirements & Course Logistics

 • The course is limited to 1stand 2nd year master degree students of Warsaw School of Economics and is capped at 30 selected participants
 • The course is a part of the CEMS Program, non-CEMS students are also invited to apply
 • Course is recognized by Warsaw School of Economics and CEMS as a regular course
 • Students will receive a grade which will be included in the average grade, 7 ECTS points for completing the course will be granted
 • English is a working language of the course.
 • Participation in all workshops and teamwork between sessions are mandatory

How to Apply?

Click here to apply.

Apply by uploading the following documents :

 • Your updated CV
 • Half-page motivation letter covering your interest in joining the course will be a great asset
 • Transcripts showing your grades to date

Please enter your personal student no. in the comment field at the end of the application form

Apply by January 6th, 2019 and shape the reality!

In case of questions please contact Maja Rutkowska or Michał Lubaś.

Rozwój Strategii w Praktyce

Kurs dla studentów studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz CEMS

Zdobądź prawdziwe doświadczenie w konsultingu strategicznym pomagając organizacji NGO i wpływając na Twoje otoczenie.

Kurs Rozwój Strategii w Praktyce organizowany przez McKinsey & Company i prowadzony przez profesora Piotra Płoszajskiego to szansa by z pomocą konsultantów McKinsey przełożyć wiedzę teoretyczną na praktykę, pracując nad rozwiązaniem dla wybranej organizacji pozarządowej.

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników ze sposobami funkcjonowania doradztwa strategicznego przy wsparciu konsultantów McKinsey, poprzez analizę studium przypadku i kolejnych etapów rozwijania projektu.

Zakres kursu

 • 12 godzin prezentacji i wykładów z konsultantami McKinsey, ekspertami i menadżerami
 • 18 godzin spotkań w zespołach z konsultantami McKinsey, którzy będą pełnić rolę coachów i będą wspierać studentów w realizacji zadań

 Informacje organizacyjne

 • przedmiot jest przeznaczony dla studentów I i II roku studiów magisterskich
 • limit uczestników: 30 osób
 • kurs jest częścią programu CEMS (studenci spoza programu mogą również aplikować)
 • uczestnicy na zakończenie otrzymają ocenę oraz 7 punktów ECTS
 • wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach
 • zajęcia odbywają się w języku angielskim

 Jak aplikować?

Aby zaaplikować kliknij tutaj.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

 • CV w języku angielskim,
 • półstronicowy list motywacyjny odpowiadający na pytanie, dlaczego chcesz dołączyć do kursu,
 • wykaz ocen ze wszystkich lat studiów.

Prosimy o podanie numer indeksu w polu komentarza na końcu formularza aplikacyjnego.

Apilkuj do 6 stycznia 2019 i kreuj otaczającą Cię rzeczywistość!

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Mają Rutkowską lub Michałem Lubasiem.