Wydarzenia

Panel o Unii Energetycznej podczas XXIV Forum w Krynicy

„Unia Energetyczna. Jak wzmocnić konkurencyjność energetyczną Polski oraz UE?” – to temat pierwszego panelu pod patronatem McKinsey & Company, jaki odbył się w ramach XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy. W dyskusji, którą moderował Daniel Boniecki, Dyrektor Zarządzający McKinsey & Company w Polsce, udział wzięli: Premier Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów; Marcin Moskalewicz, Prezes Zarządu PERN „Przyjaźń”; Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE; Mariusz Zawisza, Prezes Zarządu PGNiG; Thomas Vahlenkamp, Dyrektor Działu Energii Elektrycznej oraz Gazu Ziemnego w McKinsey & Company

Paneliści zgodzili się, że celem Unii Energetycznej powinno być zapewnienie ciągłości dostaw po możliwie najniższej cenie. Priorytetem jest jednak bezpieczeństwo. Ważne jest również, aby cele Unii Energetycznej były mierzalne i raportowane, np. przez odsetek wspólnych zakupów gazu, odsetek wolnej energii na rynku, odsetek nowych inwestycji alokowanych w oparciu o przewagę komparatywną itp. Uczestnicy debaty postulowali tworzenie grup zakupowych w ramach UE, rozwój interkonektorów w celu stworzenia drożnego, elastycznego, paneuropejskiego systemu oraz terminali przeładunkowych dla ropy i gazu, które wzmacniają zdolności dywersyfikacyjne oraz pozycję negocjacyjną wobec dostawców.