Wydarzenia

O cyfryzacji regionu z CEE z Sundarem Pichai, globalnym szefem Google’a

Cyfryzacja regionu Europy Środkowo-Wschodniej była przedmiotem rozmów przy Okrągłym Stole Innowacji w Europie Środkowej i Wschodniej – wydarzeniu, w którym udział wzięli premier Mateusz Morawiecki, prezes firmy Google Sundar Pichai, ministrowie krajów CEE oraz przedstawiciele polskiego biznesu. Polskie biuro McKinsey reprezentował Marcin Purta, partner zarządzający.

Uczestnicy organizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii spotkania skupili się na potencjale gospodarki cyfrowej w Polsce i krajach Europy Środkowej-Wschodniej. Punktem wyjścia do dyskusji były dwa raporty McKinsey: „The rise of Digital Challengers. How digitization can become the next growth engine for Central and Eastern Europe” oraz „Polska jako cyfrowy challenger. Cyfryzacja nowym motorem wzrostu dla kraju i regionu”.

„Z naszych analiz wynika, że przyspieszenie cyfryzacji może być nowym motorem wzrostu. Udział gospodarki cyfrowej w PKB w naszym kraju może urosnąć z 6,2 proc. w 2016 r. do nawet 15 proc. w ciągu sześciu do siedmiu lat” – podkreślił Marcin Purta, partner zarządzający McKinsey & Company w Polsce.

W Polsce w latach 1996-2017 PKB na mieszkańca wzrósł aż o 123%. Było to możliwe m.in. dzięki prężnie rozwijającym się tradycyjnym sektorom gospodarki, dużej dynamice eksportu, inwestycjom zagranicznym, rosnącej sile roboczej przy jej stosunkowo niskich kosztach oraz środkom z UE. Dalsze przyspieszenie cyfryzacji może przynieść Polsce dodatkowe 275 mld złotych PKB (64 mld euro) do 2025 roku. Pozwoliłoby na to osiągniecie poziomu cyfryzacji najbardziej zaawansowanych pod tym względem gospodarek Europy Północnej, czyli tzw. Cyfrowych Liderów (ang. Digital Frontrunners): Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Norwegii i Szwecji.

Relacje z wydarzenia są dostępne również m.in. na: