Warunki korzystania

Warunki ogólne

Poniżej znajdą Państwo zasady korzystania z serwisu internetowego po adresem www.mckinsey.pl (dalej jako “Witryna”) prowadzanego przez McKinsey & Company Poland Sp. z o.o. oraz podmioty z nią powiązane (będą dalej łącznie określane jako “McKinsey”), w tym informacje o wykorzystywanych przez Witrynę ciasteczkach (ang. cookies).

Własność intelektualna

Prawa własności intelektualnej do zawartości Witryny (prawa autorskie do tekstów, grafiki, ikon, filmów i innych materiałów, w tym do ich wyboru i układu, prawa do znaków towarowych, prawa do baz danych, prawa do wykorzystania wizerunków osób fizycznych i in.) przysługują McKinsey lub jej licencjodawcom. Informujemy, że legalne korzystanie z jakichkolwiek materiałów pochodzących z Witryny wymaga uzyskania uprzedniej zgody McKinsey lub jej licencjodawców. W szczególności, użytkownicy nie są upoważnieni, bez wyraźnej i wyrażonej odrębnie zgody ze strony McKinsey, do korzystania z nazwy McKinsey w jakimkolwiek kontekście.

McKinsey może zamieszczać w Witrynie odesłania, zwłaszcza linki, do innych witryn, portali, stron internetowych itp., a także do materiałów pochodzących od osób trzecich. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów pochodzących z innych witryn, portali lub stron internetowych podlega zasadom określonym w tych witrynach lub innym stosownym przepisom. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, McKinsey nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych witryn, portali lub stron internetowych ani materiałów pochodzących od osób trzecich.