Publikacje

Wpływ migracji na światową gospodarkę – dwa raporty MGI

W ciągu ostatnich 50 lat liczba osób, które mieszkają poza krajem urodzenia, wzrosła trzykrotnie i dziś sięga 250 mln. Z tego tylko 10 proc. stanowią uchodźcy czy tak zwani azylanci. Reszta to głównie imigranci zarobkowi.

Jak wynika z dwóch raportów MGI dotyczących migracji, “People on the move: Global migration’s impact and opportunity” oraz “Europe’s new refugees: A road map for better integration outcomes” mimo kontrowersji, migracje niosą duży potencjał ekonomiczny.  Imigranci – głównie ludzie młodzi, zdrowi i przedsiębiorczy – generują 9,4 proc. światowego PKB (6,7 bln dolarów), choć stanowią tylko 3,4 populacji. Z naszych szacunków wynika, że gdyby efektywniej wykorzystać ich potencjał, PKB na świecie co roku mógłby być większy o bilion dolarów.

Również 2,3 mln uchodźców w Europie, którzy budzą tak ogromne kontrowersje, ma  znaczący potencjał ekonomiczny. Z naszych szacunków wynika, że gdyby udało się ich zintegrować i włączyć w rynek pracy, europejski PKB miałby szansę wzrosnąć o 60-70 mld euro rocznie. To zakłada jednak szereg działań na kilku polach: gospodarce, szkolnictwie, opiece zdrowotnej oraz w wymiarze społecznym.