Publikacje

Raport: Polska jako cyfrowy challenger. Cyfryzacja nowym motorem wzrostu dla kraju i regionu

Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć aż o 275 mld złotych (64 mld euro) do 2025 r. Umożliwiłoby to zwiększenie globalnej konkurencyjności Polski oraz pozwoliło krajowi awansować do grona najbardziej zaawansowanych cyfrowo gospodarek w Europie – wynika z najnowszego raportu McKinsey & Company, firmy doradztwa strategicznego, Polska jako cyfrowy challenger. Cyfryzacja nowym motorem wzrostu dla kraju i regionu.

Kluczowe wnioski z raportu:

  • W Polsce w latach 1996-2017 PKB na mieszkańca wzrósł aż o 123%. Było to możliwe m.in. dzięki prężnie rozwijającym się tradycyjnym sektorom gospodarki, dużej dynamice eksportu, inwestycjom zagranicznym, rosnącej sile roboczej przy jej stosunkowo niskich kosztach oraz środkom z UE.
  • Dalsze przyspieszenie cyfryzacji może przynieść Polsce dodatkowe 275 mld złotych PKB (64 mld euro) do 2025 roku. Pozwoliłoby na to osiągniecie poziomu cyfryzacji najbardziej zaawansowanych pod tym względem gospodarek Europy Północnej, czyli tzw. Cyfrowych Liderów (ang. Digital Frontrunners): Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Norwegii i Szwecji.
  • W 2016 roku gospodarka cyfrowa w Polsce stanowiła 6,2% PKB, czyli równowartość 112 mld złotych (26 mld euro). To nieco poniżej średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej (6,5%). Z drugiej strony, dystans do średniej dla pięciu największych krajów UE, gdzie gospodarka cyfrowa odpowiada za 6,9% PKB, jest stosunkowo niewielki i możliwy do nadrobienia.
  • W ostatnim czasie tempo rozwoju cyfrowej gospodarki w Polsce znacząco przyspieszyło. W latach 2012-2016 rosła ona o 7% rocznie, co było dwukrotnie wyższym wynikiem niż w największych krajach UE.

Cały raport do pobrania na stronie digitalchallengers.mckinsey.pl oraz na dole strony.

Raport Polska jako cyfrowy challenger. Cyfryzacja nowym motorem wzrostu dla kraju i regionu jest rozwinięciem analiz McKinsey & Company poświęconym cyfrowemu potencjałowi regionu Europy Środkowo-Wschodniej –The Rise of Digital Challengers: How digitization can become the next growth engine for Central and Eastern Europe.

AUTORZY

Raport w wersji polskiej - "Polska jako Cyfrowy Challenger" Raport w wersji angielskiej - "The Rise of Digital Challengers - perspective on Poland"