Publikacje

Raport o absolwentach na rynku pracy w Europie

Poziom bezrobocia wśród młodych w UE sięga 50 proc. Z naszych badań wynika jednak, że pracodawcy mają kłopoty ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Z kolei uczniowie i studenci skarżą się, że nie ma dla nich oferty edukacyjnej, która zwiększałaby ich szanse na posadę, brakuje również szkoleń, które pomagają w wyborze ścieżki kariery. W raporcie przedstawiamy rozwiązania, które mogą pomóc zarówno absolwentom, jak i pracodawcom.

Przeczytaj Więcej publikacji