Publikacje

Raport MGI na temat zadłużenia „Debt and (not much) deleveraging”

Siedem lat od początku kryzysu finansowego poziom zadłużenia wciąż rośnie – obecnie globalnie sięga 57 bilionów dolarów. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do PKB jest wyższy niż w 2007 r. dla wszystkich najważniejszych gospodarek świata. To może zdestabilizować rynki finansowe oraz osłabić wzrost gospodarczy na świecie.

Przeczytaj Więcej publikacji