Publikacje

Raport: Global Banking Annual Review 2017

Mimo pewnych pozytywnych sygnałów na rynku, branży bankowej – z ROE na poziomie 8-10% – wciąż brakuje dynamizmu. Z naszych szacunków wynika, że jeśli banki nie zaczną prężniej zmieniać się, wskaźnik ROE może spaść w 2025 r. nawet do 5,2%. Szansą na poprawę jest transformacja cyfrowa. Pełna cyfryzacja, która znacząco poprawiłaby marketing i analitykę może przynieść bankom nawet 350 miliardów dolarów w ciągu kolejnych 3-5 lat – wnika z dorocznego raportu McKinsey & Company, który w tym roku nosi tytuł “The Phoenix Rises: Remaking the Bank for an Ecosystem World”. 

Aby tak się stało, banki powinny w pierwszej kolejności w pełni wykorzystać dostępne narzędzia cyfrowe w celu zwiększenia dochodów, poprawy wykorzystania kapitału, a zwłaszcza obniżenia kosztów.

W tegorocznej edycji raportu McKinsey & Company można również znaleźć odpowiedzi na pytania:

  • jakie działania powinny podjąć banki, aby przeprowadzić pełną transformację cyfrową i jakie może przynieść to korzyści?
  • jak wygląda najważniejsza konkurencja sektora bankowego i jaką rolę odgrywają tzw. fintechy?
  • w jaki sposób banki mogą konkurować z platformami takimi jak Amazon, Alibaba czy Tencent?
  • jaką rolę banki mogą odegrać w powstającej gospodarce ekosystemowej i jaki wpływ na wskaźnik ROE może mieć skuteczna strategia ekosystemowa?
  • jakie działania powinny podjąć banków, które nie chcą realizować strategii ekosystemowej?

Global Banking Annual Review 2017 powstał w oparciu o liczne wywiady z liderami branży bankowej oraz analizę baz danych McKinsey & Company:

O raporcie czytaj również na blogu Macieja Samcika oraz w artykule na Wyborcza.pl.

Zamów raport