Publikacje

Private equity – doroczny raport o trendach na globalnym rynku

Rynek inwestycji prywatnych w 2017 roku po raz kolejny od 8 lat powiększył się – wynika z dorocznego raportu McKinsey pt. „The rise and rise of private markets”.

Najnowszy raport McKinsey & Company to wyczerpujące sprawozdanie roczne wraz z oceną przepływów kapitału w 2017 r. i jego wykorzystania we wszystkich rodzajach aktywów rynku prywatnego. Eksperci McKinsey analizują w nim dynamikę rozwoju podmiotów działających na rynku oraz dominujące trendy.

Informacje o raporcie można znaleźć również na globalnej stronie McKinsey oraz w artykule Reuters.com.

Czytaj cały raport