Publikacje

Debata „Rzeczpospolitej” o polityce surowcowej Polski

Polska może mieć zaawansowany biznes surowcowy – mówił w czasie zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą” debaty Wiktor Namysł, dyrektor zarządzający McKinsey & Company w Polsce.

Polskie firmy mają często unikatowe w skali globalnej doświadczenie – wiedzę w zakresie wydobycia z trudno dostępnych złóż. Kraj ma szansę stać się liderem innowacji w górnictwie, gdyż dysponuje kadrą dobrze wykształconych, konkurencyjnych płacowo inżynierów oraz doświadczeniem w górnictwie węgla i miedzi. Atuty te nabiorą jeszcze znaczenia w miarę wyczerpywania się łatwo dostępnych światowych złóż z kopalń odkrywkowych.

– Należałoby więc się zastanowić, jak rozwijać przemysł przetwórczy związany z posiadanymi przez nas surowcami. Wokół niego ma szansę powstać silny i wysokomarżowy biznes wydobywczy i okołogórniczy – mówił Wiktor Namysł. Z tego powodu politykę surowcową należy rozpatrywać nie tylko w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców, ale również jako fundament ekspansji zagranicznej krajowych firm.

– Powinniśmy wyznaczyć cele polityki surowcowej w Polsce w kontekście udziału branży wydobywczej we wzroście PKB – uważa Namysł. Jego zdaniem warto się zastanowić, jak zróżnicować opodatkowanie złóż ze względu na ich wielkość, czy dostępność oraz jak zachęcić firmy z branży do inwestowania w najnowsze technologie i sprzęt. Wreszcie, jak inwestować w edukację związaną z sektorem. Wszystkie te działania powinny mieć na celu stworzenie sektora, który znacząco wspiera wzrost gospodarczy.

Namysł postuluje również, aby w takim kontekście wpisać politykę surowcową w strategię rozwoju gospodarczego Polski.

Przeczytaj artykuł