Publikacje

Biedniejsi od rodziców – raport McKinsey Global Institute

W latach 2005-2014 dochód realny większości gospodarstw domowych w 25 najbardziej rozwiniętych krajach Zachodu nie zmienił się, albo zmniejszył się. To sprzeczne z oczekiwaniami wielu zamożnych społeczeństw, które od II wojny światowej przyzwyczaiły się, że z pokolenia na pokolenie żyje im sie lepiej. To zjawisko może mieć poważne skutki ekonomiczne i społeczne.

Czytaj raport