McKinsey w Polsce

KIM JESTEŚMY?

  • Jesteśmy największą firmą doradztwa strategicznego w Polsce oraz integralną częścią McKinsey & Company, globalnej firmy doradztwa strategicznego i operacyjnego
  • Naszych klientów wspiera ponad 1350 doświadczonych specjalistów w Polsce, w tym blisko 150 konsultantów, 16 partnerów oraz 200 analityków branżowych
  • Partnerem Zarządzającym McKinsey w Polsce jest Marcin Purta

HISTORIA MCKINSEY & COMPANY W POLSCE

  • Biuro McKinsey & Company w Warszawie wspiera rozwój polskiej gospodarki od 1993 roku
  • Od 25 lat bierzemy udział w transformacji kluczowych przedsiębiorstw w Polsce
  • Przyczyniliśmy się do rozwoju firm, które dziś są liderami w sektorze wydobywczym, TMT, energetycznym, bankowym i ubezpieczeniowym, dóbr konsumpcyjnych i wielu innych

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

  • Specjalizujemy się w zagadnieniach strategicznych i operacyjnych, m.in. w transformacji przedsiębiorstw, kreowaniu strategii, poprawie efektywności operacyjnej i inwestycyjnej czy zarządzaniu przejęciami
  • Pracujemy nad zagadnieniami, które są przedmiotem zainteresowania członków zarządów, choć współpracujemy z przedstawicielami wszystkich poziomów w strukturze firm
  • Globalny charakter firmy sprawia, że nasi klienci korzystają z wiedzy i doświadczeń międzynarodowych ekspertów
  • Naszym celem jest trwała poprawa wyników klientów

TRZY LOKALIZACJE W POLSCE