WDROŻENIA

  • Nasza rola nie kończy się w momencie zaproponowania rozwiązania. Pomagamy je wdrażać tak, by osiągnąć realizację założonych celów oraz długotrwałą poprawę wyników
  • Stworzyliśmy zespół menedżerów ds. wdrożeń – osób z wieloletnim doświadczeniem w wielu dziedzinach gospodarki w zakresie skutecznego wdrażania programów zmiany
  • Podobnie jak w pracy doradczej, naszą wyróżniającą cechą we wsparciu wdrożenia jest nastawienie na osiągnięcie rzeczywistego efektu finansowego (np. poprawa EBITDA lub cash-flow)
  • W ostatnich latach wspierane przez nas wdrożenia przyniosły klientom w Polsce efekty warte kilka miliardów złotych w tak różnych branżach, jak energetyka, handel detaliczny czy transport
Więcej informacji