Ścieżka kariery konsultanta

 • Maciej
  Maciej - praktykant (Business Analyst Intern)

  Student ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich, który może pracować w wymiarze pełnego etatu. Przez 12 tygodni pracuje na tych samych zasadach, co konsultanci McKinsey. To oznacza pełne zaangażowanie merytoryczne.

 • Nicole Połtorak_analityk
  Nicole - analityczka biznesowa (Business Analyst)

  To pierwszy stopnień kariery w McKinsey dla absolwentów studiów wyższych. Analityk biznesowy pracuje w kilkuosobowym zespole i jest odpowiedzialny za własną część projektu – gromadzi informacje, przygotowuje analizy i przedstawia wnioski. W ramach programu rozwoju analityk biznesowy może wyjechać na sponsorowane przez McKinsey studia MBA na jednej z najbardziej renomowanych uczelni na świecie. Po ich ukończeniu automatycznie awansuje na stanowisko starszego konsultanta (Associate).

 • Bartłomiej
  Bartłomiej - konsultant (Junior Associate)

  Stanowisko to oferujemy kandydatom spoza McKinsey, którzy mają już doświadczenie zawodowe, ale nie są jeszcze gotowi podjąć się obowiązków starszego konsultanta. Chodzi przede wszystkim o osoby z osiągnięciami naukowymi, ale bez doświadczenia biznesowego, a także osoby pracujące w biznesie od kilku lat.

 • Agnieszka
  Agnieszka - starsza konsultantka (Associate)

  Na to stanowisko może awansować analityk biznesowy oraz konsultant. Oferujemy je także kandydatom, którzy pracowali kilka lat w międzynarodowej korporacji albo mają dyplom MBA lub stopień doktora zdobyty na renomowanej uczelni. Starszy konsultant odpowiada za istotną część projektu. Ma zaawansowane umiejętności rozwiązywania problemów oraz doświadczenie analityczne. Na podstawie wniosków tworzy rekomendacje i pracuje z kierownictwem klienta, by wprowadzić je w życie. Starszy konsultant musi zdobyć wiedzę we wszystkich najważniejszych obszarach (np. strategia, organizacja, finanse). Po roku lub dwóch latach pracy zaczyna się specjalizować w określonej branży lub zagadnieniu.

 • Dębowska_Zuzanna_004
  Zuzanna - kierownik projektu (Engagement Manager)

  Na co dzień odpowiada za rozwiązywanie problemu stanowiącego przedmiot projektu i na bieżąco zarządza pracą zespołu. Dzięki bliskiej współpracy z klientami menedżer projektu kontroluje wprowadzanie w życie rekomendacji i dba o to, aby przynosiły one trwałą poprawę wyników. Bardziej doświadczeni kierownicy współdecydują również o rozwoju badań i analiz naszej firmy w ramach określonej branży lub obszaru zarządzania, występują w roli ekspertów w swoich dziedzinach i pomagają zespołom konsultantów w innych krajach.

 • Oskar Sokoliński_600x600
  Oskar- partner lokalny (Associate Principal)

  Partnerzy lokalni wybierani są spośród doświadczonych kierowników projektów, którzy mają potencjał, by w ciągu 1,5-2 lat zostać partnerami. Pracują przy realizacji kilku projektów jednocześnie oraz rozwijają wiedzę i doświadczenie w określonych obszarach zarządzania i branżach. Wypracowują również nowe metody rozwiązywania problemów klientów.

 • Purta Marcin
  Marcin - partner

  Partnerzy wybierani są spośród tych partnerów lokalnych, którzy mają duże doświadczenie w bezpośredniej pracy z klientami, wiedzę na temat konkretnej branży i są przygotowani, by doradzać członkom zarządów największych przedsiębiorstw na świecie. W McKinsey wybór partnerów odbywa się na poziomie globalnym, a nie lokalnym. Awansować na stanowisko partnera można zazwyczaj w ciągu 5-7 lat od chwili rozpoczęcia pracy na stanowisku starszego konsultanta. Konsultanci, z wcześniejszym doświadczeniem biznesowym mogą uzyskać taki awans wcześniej.

 • Daniel Boniecki
  Daniel - starszy partner

  Starsi partnerzy to najwyżsi rangą partnerzy wybierani z grona najbardziej doświadczonych. Utrzymują oni ścisłe relacje z zarządami firm oraz odpowiadają za współpracę z danym klientem. Podejmując kluczowe decyzje strategiczne, mają istotny wpływ na kształt i kierunek rozwoju całej firmy.