Przemysł wydobywczy

Co robimy?

 • McKinsey wspiera dwie trzecie z 25 największych firm wydobywczych na świecie oraz większość największych koncernów metalurgicznych
 • Wspieramy klientów w tworzeniu strategii, poprawie efektywności operacyjnej i projektach, które mają na celu poprawę wyników w całym łańcuchu wartości
 • W ciągu ostatnich 5 lat w polskim biurze McKinsey zrealizowaliśmy ponad 80 projektów z zakresu przemysłu wydobywczego (łącznie z energetyką)
 • McKinsey dysponuje największym w Polsce zespołem ekspertów specjalizujących się w przemyśle wydobywczym, który doświadczenie zdobywał w 11 krajach na 6 kontynentach
 • W Polsce pracowaliśmy w 12 kopalniach, gdzie nasz zespół wykonał ok. 250 zjazdów
 • Nasz globalny Instytut Surowców Naturalnych zatrudnia 50 światowej klasy specjalistów w zakresie metali. Wielu z nich pracuje w Centrum Wiedzy we Wrocławiu
 • Dysponujemy MineLens – unikalnym narzędziem, które pozwala klientom ocenić wyniki kopalni, zidentyfikować obszary poprawy oraz monitorować postępy

Przykłady projektów realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przez konsultantów z Polski:

 • Wsparcie przy przekształceniu koncernu wydobywczego w międzynarodowego gracza osiągającego lepsze wyniki od średniej rynkowej. Wsparcie polegało m.in. na stworzeniu strategii korporacyjnej, zidentyfikowaniu celów przejęć, wsparciu procesów integracji oraz transformacji operacyjnej
 • Kompleksowa ocena potencjału akwizycji celu z branży wydobywczej, w tym: identyfikacja możliwości integracji, ocena potencjału synergii kosztowych, weryfikacja założeń przychodowych oraz ocena wrażliwości modelu integracji na ryzyka rynkowe
 • Projektowanie kompleksowej restrukturyzacji kopalń (lista inicjatyw redukujących koszty i optymalizacja poziomu produkcji) oraz nadzór nad wdrożeniem
 • Wsparcie dla szeregu klientów w obszarze zarządzania projektami kapitałowymi, m.in. tworzenie modelowego procesu zarządzania dużymi projektami kapitałowymi, wsparcie w zarządzaniu nimi oraz planowaniu największych inwestycji w Polsce
 • Model zarządzania aktywami dla dużej firmy z branży wydobywczej – ocena potencjału tworzenia wartości z poszczególnych aktywów, ich spójności ze strategią grupy oraz optymalna organizacja aktywów

Wybrane publikacje:

Więcej publikacji

Wiktor Namysł

Partner

Dawid Rychlik

Partner

Tomasz Jurkanis

Partner