Przemysł naftowy i chemiczny

Co robimy?

 • McKinsey wspiera 18 z 20 największych firm naftowych na świecie oraz 19 z 25 największych firm chemicznych
 • Wspieramy klientów w tworzeniu strategii, poprawie efektywności operacyjnej i projektach, które mają na celu poprawę wyników w całym łańcuchu wartości
 • W ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziliśmy 1,5 tys. projektów w sektorze naftowym na świecie, z czego blisko 700 w Europie, a także ponad 1,4 tys. projektów w sektorze chemicznym, z czego blisko połowę w Europie
 • Nasi konsultanci pracują dla największych firm naftowych i chemicznych w Europie Wschodniej, w tym w Polsce
 • Naszych klientów na świecie wspiera blisko 140 partnerów i ekspertów specjalizujących się w branży naftowej oraz ok. 50 partnerów i ekspertów specjalizujących się w branży chemicznej
 • Posiadamy własne narzędzia analityczne, bazy danych i modele obejmujące cały łańcuch wartości w sektorze

Przykłady projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przez konsultantów z Polski:

 • Strategia rozwoju dla wiodącego operatora infrastruktury paliwowej w Europie Wschodniej, skoncentrowana na poprawie rentowności operacyjnej i identyfikacji kluczowych dźwigni wzrostu
 • Strategia rozwoju dla wiodącej firmy naftowej w Europie Środkowo-Wschodniej wraz z oceną portfela aktywów, analizą opcji wzrostowych oraz oszacowaniem potencjału wejścia na nowe rynki
 • Diagnostyka realizowanych projektów inwestycyjnych oraz analiza struktury organizacyjnej jednej z największych globalnych firm naftowych
 • Optymalizacja realizacji projektu budowy rurociągu dla wiodącego operatora rurociągów naftowych na świecie
 • Restrukturyzacja i optymalizacja struktury organizacyjnej projektu dla wiodącej firmy poszukiwawczej ropy i gazu ziemnego na świecie
 • Analiza rynku petrochemicznego w jednym z krajów europejskich, w celu zidentyfikowania szans rozwojowych dla wiodącej firmy chemicznej na świecie
 • Analiza działalności operacyjnej dużej fabryki chemicznej w celu identyfikacji obszarów wzrostowych i kluczowych czynników sukcesu
 • Wsparcie wdrożenia rekomendacji w zakresie transformacji organizacyjnej dużej firmy chemicznej na Bliskim Wschodzie – w tym pomoc w stworzeniu nowej organizacji firmy, optymalizacji procesów oraz we wprowadzeniu nowego podejścia do zarządzania portfelem
 • Diagnostyka działalności operacyjnej oraz analiza kosztów stałych w jednym z zakładów produkcyjnych wiodącego globalnego producenta poliolefin i nawozów
Więcej informacji

Wybrane publikacje:

Więcej publikacji

Marcin Purta

Partner Zarządzający

Dawid Rychlik

Partner