Private equity

Co robimy?

 • McKinsey & Company jest czołowym doradcą wśród funduszy PE. Wspieramy ok. 200 inwestorów, wśród nich 19 z 20 największych na świecie
 • Współpracujemy z funduszami globalnymi, funduszami koncentrującymi się na regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz funduszami polskimi, doradzając w sprawie akwizycji i wzrostu wartości spółek portfelowych ze wszystkich sektorów
 • Nasze główne kompetencje to:
  • Due dilligence
  • Restrukturyzacja
  • Strategia wzrostu
  • Fuzje i przejęcia
 • Dysponujemy siecią partnerów i ekspertów specjalizujących się we wspieraniu PE na wszystkich kontynentach

Przykłady projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przez konsultantów z Polski:

 • Commercial due dilligence m.in. w sektorach: bankowym, FMCG, handlu detalicznego, farmaceutyczny, ochrony zdrowia, transportu, górnictwa, infrastruktury i energetycznym
 • Opracowanie planu przejęcia spółki oraz programu tworzenia wartości, tzw. 100-day-plan
 • Opracowanie planu i uruchomienie programu integracji przedsiębiostw po przejęciu wraz z definicją nowej struktury organizacyjnej, procesów zarządczych, uspójnienia kultury organizacyjnej
 • Diagnostyka operacyjna i przygotowanie programu restrukturyzacji, tzw. cash generation program skierowanego na natychmiastową poprawę wyników wymaganą przez inwestorów i wierzycieli
 • Opracowanie i wdrożenie programu tworzenia wartości przygotowującego proces vendor due diligence nakierowanego na maksymalizację wartości przedsiębiorstwa przed transakcją wyjścia
 • Przygotowanie strategii spółki oraz procesu przygotowania oferty publicznej (IPO)
Więcej informacji

Wybrane publikacje:

Więcej publikacji

Wojtek Bogdan

Lider Praktyki Dóbr Konsumpcyjnych i Handlu Detalicznego

Tomasz Marciniak

Partner

Daniel Boniecki

Senior Partner

Wiktor Namysł

Partner