Handel i dobra konsumpcyjne

Co robimy?

 • Współpracujemy z 17 spośród 25 największych firm detalicznych na świecie
 • W ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy ponad 1,6 tys. projektów dla tej branży
 • Naszych klientów wspiera ponad 100 partnerów. To największa grupa ekspertów na tym poziomie na świecie
 • Wspieramy sektor detaliczny oraz FMCG m.in. w zakresie:
  • Transformacji tradycyjnych kanałów sprzedaży i marketingu zaawansowanej analityki danych (BIG DATA) na temat zachowań konsumentów
  • Rozwoju sprzedaży przez internet (podejście wielokanałowe)
  • Cyfrowej transformacji modelu operacyjnego przedsiębiorstwa
  • Strategii, organizacji oraz doskonałości operacyjnej
  • Tworzenia architektury dla marek własnych dużych sieci detalicznych
  • Ratowanie sieci detalicznych przed upadłością poprzez głęboką restrukturyzację
 • Dysponujemy 10 laboratoriami TearDown, które bazując na szczegółowych pomiarach i obserwacjach, umożliwiają dostosowanie produktów do potrzeb klientów oraz redukcję kosztów bez obniżania jakości

Przykłady projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przez konsultantów z Polski:

 • Program optymalizacji asortymentu dla czołowego europejskiego sprzedawcy w formacie convenience
 • Strategia rozwoju online dla czołowej grupy detalicznej w Polsce
 • Strategia dla sprzedawcy artykułów pozaspożywczych w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Głęboki program transformacji operacyjnej zabezpieczający dużego detalistę w regionie przed upadłością
 • Strategia rozwoju marek własnych dużego detalisty w regionie
 • Diagnostyka operacyjna punktów sprzedaży jednej z największych sieci sklepów w Polsce
 • Due diligence dla producenta żywności paczkowanej
Więcej informacji

Wybrane publikacje:

Więcej publikacji

Wojtek Bogdan

Lider Praktyki Dóbr Konsumpcyjnych i Handlu Detalicznego

Wiktor Namysł

Partner

Dawid Rychlik

Partner

Tomasz Jurkanis

Partner