Farmaceutyka i ochrona zdrowia

CO ROBIMY?

 • McKinsey jest czołowym doradcą firm farmaceutycznych na świecie. Uczestniczyliśmy w tworzeniu 10 największych globalnych marek farmaceutycznych
 • W ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziliśmy ponad 4500 projektów dla klientów z sektora farmaceutycznego oraz produktów medycznych, a także 2500 projektów w zakresie ochrony zdrowia
 • Doradzaliśmy 45 rządom w kwestiach związanych z reformami systemu opieki zdrowotnej oraz usprawniania procesów zarządzania
 • Dysponujemy największym na świecie zespołem ekspertów specjalizujących się w branży farmaceutycznej, z czego ok. 20 osób pracuje w McKinsey Knowledge Center we Wrocławiu
 • Wspieramy zarówno największe koncerny farmaceutyczne, jak i producentów leków generycznych, biotechnologicznych, OTC oraz wyrobów medycznych
 • Wspieramy klientów w tworzeniu strategii, poprawie efektywności operacyjnej oraz projektach, które mają na celu poprawę wyników w całym łańcuchu wartości
 • Klientów z sektora ochrony zdrowia (m.in. instytucje rządowe, płatników/firmy ubezpieczeniowe oraz świadczeniodawców) wspieramy m.in. w takich obszarach, jak ocena systemu opieki zdrowotnej, analiza potencjału rynkowego zakresów medycznych, ocena ryzyka inwestycyjnego, planowanie optymalnych scenariuszy inwestycyjnych
 • W ramach wsparcia klientów z sektora farmaceutycznego oferujemy ponad 20 własnych rozwiązań analitycznych oraz narzędzi, m.in.: POBOS, IMPACT czy Radar
 • McKinsey prowadzi własny instytut – McKinsey Hospital Institute, doradzający szpitalom

PRZYKŁADY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT PRZEZ KONSULTANTÓW Z POLSKI:

 • Szereg projektów due-diligence dla firm private equity oraz inwestorów branżowych w sektorze ochrony zdrowia, szczególnie opieki specjalistycznej, szpitalnej oraz pozaszpitalnej
 • Analiza polskiego rynku opieki zdrowotnej, ocena skutków regulacji. Tworzenie scenariuszy rynkowych  dla wpływu zmian regulacyjnych na poszczególne obszary rynku ochrony zdrowia. Analiza relacji płatnik – świadczeniodawca
 • Diagnostyka kluczowych gałęzi biznesowych w Polsce dla globalnego ubezpieczyciela zainteresowanego potencjałem rynku prywatnej służby zdrowia
 • Szereg projektów związanych z redukcją kosztów wytworzenia produktów oraz wydajnością pracy w ramach wykorzystania narzędzia McKinsey POBOS – bazy danych kosztów zawierającej dane kilkuset fabryk oraz 24 technologii
 • Opracowanie strategii komercyjnej dla polskiej spółki należącej do jednego z 5 największych producentów leków OTC. Projekt koncentrował się na marketingu i strategii portfelowej
 • Opracowanie 10-letniej strategii komercyjnej i szczegółowego planu dla wschodnioeuropejskiej spółki należącej do jednego z 5 największych producentów leków OTC. Projekt koncentrował się na polityce cenowej, efektywności promocji i segmentacji klientów
 • Modyfikacja struktury organizacyjnej globalnej firmy farmaceutycznej, uwzględniająca zmiany na najwyższym szczeblu kierowniczym oraz analiza efektywności prac badawczo-rozwojowych
Więcej informacji

Wybrane publikacje:

Więcej publikacji