Advanced Analytics

McKinsey Advanced Analytics na świecie

Liczba istniejących i wciąż generowanych na świecie danych jest dziś bezprecedensowa. Firmy mogą uzyskać dodatkową wartość, analizując i odpowiednio wykorzystując dostępne im dane. McKinsey Analytics wyposaża swoich klientów w unikalne strategie i narzędzia, którym pozwalają wyciągnąć istotne wnioski, a następnie przekształcić je w przewagę konkurencyjną.

 • Zatrudniamy ponad 900 ekspertów zaawansowanej analityki danych w 15 lokalizacjach na świecie
 • W ciągu ostatnich 2 lat zrealizowaliśmy ponad 3500 projektów z zakresu zaawansowanej analityki danych
 • Advanced analytics wykorzystujemy w 35 obszarach biznesowych

 

McKinsey Advanced Analytics Warsaw Hub

Wykorzystując warszawskie Centrum Zaawansowanej Analizy Danych oraz podobne centra we Wrocławiu, Duesseldorfie oraz Madrycie, wspieramy klientów, dostarczając im rozwiązania z zakresu zaawansowanej analityki danych. Stosujemy i opracowujemy specjalistyczne rozwiązania dostosowane do potrzeb konkretnych projektów.  Nasze rozwiązania implementujemy przede wszystkim w R i Pythonie.

 

Eksperci Advanced Analytics Warsaw Hub

 • Prowadzą wykłady w Szkole Głównej Handlowej i na Politechnice Warszawskiej
 • Ukończyli prestiżowe uczelnie w Polsce i za granicą, w tym studia doktoranckie
 • Uczęszczają regularnie na międzynarodowe konferencje poświęcone tematom takim jak machine learning i data mining
 • Są zwycięzcami lub laureatami międzynarodowych konkursów predykcyjnych,
 • Są autorami książek o tematyce analityki predykcyjnej i artykułów naukowych z zakresu metod ilościowych, analityki biznesowej, ekonomii i zarządzania
 • Posiadają bogate doświadczenie w wielu branżach, krajach oraz technologiach (m.in. R, Python, SAS, Julia)
 • Specjalizują się w różnych zagadnieniach analitycznych, takich jak machine learning, statistical learning, deep learning, optymalizacja matematyczna, badania operacyjne, metody analizy i wsparcia decyzji, symulacje, zaawansowana ekonometria i statystyka, wizualizacja

 

Stosujemy autorskie rozwiązania, takie jak:

 • samouczące się modele predykcyjne (np. „next product to buy”, „churn”, czyli prawdopodobieństwo odejść klientów)
 • modele ryzyka kredytowego
 • modele optymalizacyjne
 • modele alokacji zasobów
 • modele analityczne prognozowania sprzedaży i zarządzania stanami magazynowymi
 • BrandMatics – zarządzanie marką

Szczególnym rozwiązaniem jest Periscope, czyli zestaw narzędzi analitycznych i operacyjnych służących do zarządzania cenami transakcyjnymi na rynkach b2b, zarządzanie asortymentem, rekomendacjami dla klienta czy promocjami.

 

 Przykłady zrealizowanych projektów:

 • Maksymalizacja wartości klientów B2C operatora telefonii komórkowej osiągnięta dzięki silnikowi rekomendacyjnemu Next-Product-To-Buy oraz przeciwdziałanie odchodzeniu tychże klientów zidentyfikowanych przez machine learningowy predykcyjny model churnowy w ramach realizacji programu Customer Value Management
 • Estymacja elastyczności cenowych i optymalizacja cen zorientowana na jednoczesną maksymalizację marż i przychodów w branży handlowej
 • Minimalizacja odpadów produkcyjnych poprzez identyfikację ich źródeł i optymalizację linii produkcyjnej

Raport "The age of analytics: Competing in a data-driven world"

Artykuł "Straight talk about big data By Nicolaus Henke, Ari Libarikian, and Bill Wiseman"

Podcast "How to win in the age of analytics"