Kariera

Strategy Development in Practice 

In cooperation with McKinsey & Company the subject is conducted by professor Piotr Płoszajski, Chair of the Management Theory.

Objective of the course
Familiarize participants with management consulting by giving them first-hand experience of solving a typical strategy engagement case with support of McKinsey consultants.

Format of the course
Students will be assigned to teams for the duration of the course (5-6 persons per team). Participants will be asked to prepare a successful strategy for a company chosen by the McKinsey consultants. The objective is to familiarize oneself with all stages of a typical project, from the initial diagnosis through data analysis to formulation and presentation of final recommendations.

The course includes

 • 12 hours of presentations, lectures and meetings with McKinsey consultants, experts and industry managers introducing industry specifics, concepts and methods of management consulting and presenting tasks for students
 • 18 hours of team meetings with McKinsey consultants acting as coaches to support students in the development of their skills and completing the tasks

Organizational information

 • The course is run during the spring semester and organized by McKinsey & Company in cooperation with the Chair of the Management Theory at Warsaw School of Economics
 • The course is limited to 1st and 2nd year master degree students at Warsaw School of Economics and is capped at 30 participants selected
 • Course is recognized by Warsaw School of Economics and CEMS as a regular course. Students will receive a grade which is included in the average grade, as well as 5.5 ECTS for completing it
 • The course is part of the CEMS Program, and working language is English
 • The course requires commitment, as all workshops and teamwork between sessions are mandatory

Application

To apply, please send us the following documents via McKinsey careers portal by 30 January 2017:
– your CV in English
– motivation letter covering your interest in joining the course
– transcript of grades to date

In case of questions please contact Agata Krawiec or Elena Lvova.

 

 


Rozwój Strategii w Praktyce 

Przedmiot jest prowadzony we współpracy z kierownikiem Katedry Teorii Zarządzania, dr hab. Piotrem Płoszajskim, profesorem nadzwyczajnym SGH.

Cel zajęć
Uczestnicy naszego przedmiotu zapoznają się ze sposobami funkcjonowania doradztwa strategicznego i przy pomocy konsultantów McKinsey będą rozwiązywać studium przypadku dowiadując się jednocześnie jak wyglądają poszczególne etapy projektu.

Formuła zajęć
Studenci będą przypisani do 5-6-osobowych zespołów. Każdy zespół będzie współtworzył rekomendacje w obszarze procesów operacyjnych dla tegorocznego partnera programu. Przejdziemy przez każdy z etapów projektu od wstępnej diagnozy przez analizę informacji do stworzenia i prezentacji ostatecznych rekomendacji.

Przedmiot obejmuje

 • 12 godzin prezentacji i wykładów z konsultantami McKinsey, ekspertami i menadżerami, którzy przedstawią specyfikę działania różnych branż, koncepcje i metody doradztwa strategicznego i zaprezentują zadania dla studentów
 • 18 godzin spotkań w zespołach wraz z konsultantami McKinsey, którzy będą pełnić rolę coachów i będą wspierać studentów w rozwoju ich umiejętności i realizacji zadań

Informacje organizacyjne

 • przedmiot jest przeznaczony dla studentów I i II roku studiów magisterskich
 • limit uczestników: 30 osób
 • przedmiot jest uznany przez SGH i CEMS jak każdy inny przedmiot na uczelni
 • uczestnicy na zakończenie otrzymają ocenę, a także 5,5 punktów ECTS
 • wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach
 • zajęcia będą prowadzone w języku angielskim

Aplikacje

 

Aplikacje są zbierane do 30 stycznia. Prosimy zaaplikować przez portal Kariera McKinsey i złozyć:

 1. CV w języku angielskim
 2. List motywacyjny odpowiadajacy na pytanie, dlaczego chcesz dolaczyc do kursu
 3. Wykaz ocen ze wszystkich lat studiów

W razie pytań prosimy o kontakt z Agatą Krawiec lub z Eleną Lvovą.

Miejsce: Szkoła Główna Handlowa